Prawa i obowiązki pasażera taksówki

Prawa i obowiązki pasażera taksówki

Taksówką jedziesz do pracy, na imprezę czy w odwiedziny do rodziny. Wiedz, jakie prawa przysługują ci jako pasażerowi.

Pasażer ma prawo

– Wyboru taksówki, gdy na zewnątrz z prawej strony pojazdu widoczne jest oznakowanie informujące, że taksówka jest wolna.

– Korzystania z przewozu w pierwszej kolejności, jeżeli jest to uzasadnione udzieleniem natychmiastowej pomocy lub szczególną potrzebą.

-Zabrania ze sobą tylu osób, ile jest wolnych miejsc w aucie.

Pasażer może

– Bez uiszczenia dodatkowej opłaty przewozić bagaż podręczny, tj. walizki, plecaki i inne przedmioty nie ograniczające pola widzenia kierowcy i nie utrudniające prowadzenia pojazdu, wewnątrz taksówki lub w bagażniku.

– Za zgodą kierowcy przewozić psy lub inne małe zwierzęta domowe pod warunkiem, że nie uszkodzą lub nie zanieczyszczą pojazdu i nie będą zagrażać bezpieczeństwu jazdy.

Obowiązek pasażera

– Zapłacenie należności wskazanej przez taksometr przed opuszczeniem taksówki. Za przewóz płaci tylko jeden pasażer bez względu na liczbę osób przewożonych w taksówce.

– Odpowiedzialność za powstałe z winy pasażera zanieczyszczenia i uszkodzenia pojazdu na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

Kierowca zapewnia

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 21 sierpnia 1995 r. ws. Przepisów związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami Dz. U nr 102. oraz zasady Naczelnej Rady Zrzeszenia Transportu Prywatnego.

– Kierowca musi pasażerom zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny oraz takie wygody, które ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne.

 

– Ponosi odpowiedzialność za bagaż tylko wtedy, gdy szkoda wynikła z umyślnej winy kierowcy lub rażącego niedbalstwa.

– Znajdując w taksówce rzecz pozostawioną przez pasażera kierowca powinien go natychmiast zawiadomić.

– Jeżeli właściciel rzeczy znalezionej lub jego miejsce zamieszkania są znane, wówczas niezwłocznie zawiadamia o tym właściwy organ administracji państwowej.

– Kierowca, który spełnił powyższe obowiązki może żądać „znaleźnego” w wysokości 10 proc. wartości rzeczy znalezionej.

Obowiązek kierowcy

– Do posiadania kasy fiskalnej.

-Dowiezienia bezpiecznie pasażera najkrótsza drogą pod wskazany adres zgodnie z jego życzeniem.

-Włączenia w momencie rozpoczęcia jazdy sprawnego, zalegalizowanego taskometra.

– Przełączenia taksometra na pozycję „kasa” niezwłocznie po zakończeniu przewozu.

– Wydania paragonu za wykonaną usługę.

– Żądania opłaty za przewóz wyłącznie od jednego pasażera, bez względu na liczbę osób przewożonych taksówką.

– Przewożenia dzieci do lat 10. na tylnym siedzeniu i tylko w towarzystwie osób dorosłych. Kierowca może przewozić dziecko bez opieki za zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów. W tym przypadku należność z usługę uiszczana jest z góry.

– Umieszczenia w taksówce widocznej informacji dotyczącej stawki należności za 1. km przejazdu.

Może odmówić

Kierowca taksówki może odmówić usługi lub ją przerwać, jeżeli pasażer:

– Nie podporządkuje się żądaniom kierowcy w sprawach zapewniających bezpieczeństwo jazdy;

 

– Zanieczyszcza lub brudzi lub uszkadza pojazd.

– Znajduje się w stanie nietrzeźwym lub usiłuje spożywać alkohol w pojeździe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *