Blog

Pasy bezpieczeństwa

Kogo nie dotyczy obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa? Wedle Art. 39. 1.: Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy: 1) osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do...

Prawa i obowiązki pasażera taksówki

Prawa i obowiązki pasażera taksówki Taksówką jedziesz do pracy, na imprezę czy w odwiedziny do rodziny. Wiedz, jakie prawa przysługują ci jako pasażerowi. Pasażer ma prawo – Wyboru taksówki, gdy na zewnątrz z prawej strony pojazdu widoczne jest oznakowanie informujące, że taksówka jest wolna. – Korzystania z przewozu w pierwszej...